Tekirdağ ili Çorlu ,Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede, Velimeşe OSB’de ve Lüleburgaz’da Güvenli İşyeri Çözümleri sunuyoruz.

İŞ GÜVENLİĞİNDE YAPAY ZEKA

Link: https://www.yerliimalat.net/is-guvenliginde-yapay-zeka/

YÜKSEKTE ÇALIŞMA ÇÖZÜMLERİ

Link: https://www.yerliimalat.net/yuksekte-calisma-cozumleri/

MAKİNE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Link: https://www.yerliimalat.net/makine-risk-degerlendirmesi/MAKİNE EMNİYETİ ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Kapsamı: https://www.yerliimalat.net/makine-emniyeti-egitimi/

Makine Emniyeti Eğitimi
Değişimin Yönetimi Eğitimi


AUDIT TEKNİĞİ VE ISO 19011 EĞİTİMİ

Eğitim Kapsamı:
Audit Tekniği ve ISO 19011 Eğitimi’nde

Ulusal Mevzuat,
ISO 19011 Standardı,
ISO 14001 Standardı,
ISO 45001 Standardı
OSHA 1910.119 Proses Güvenliği Standardı İç Tetkik gereklilikleri,
Audit esnasında etkili ve güvenli davranış modelleri,
Saha turu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar
Kapanış toplantısı için hazırlık süreci
Son olarak grup çalışması ile örnek Audit gerçekleştirilmekte ve Tetkik Raporu hazırlanmaktadır

Süre: 8 saat

Hedef Kitle:

Audit Tekniği ve ISO 19011 Eğitimi’nde hedef kitleyi, İşletme Mühendisleri ve Yöneticileri, Bakım Mühendisleri ve Yöneticileri , Yatırım Planlama Mühendisleri ve Yöneticileri, Teknik Hizmetler/Site Mühendisleri ve Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanları ve Yöneticileri, Çevre Mühendisleri ve Yöneticileri, Kalite Uzmanları ve Yöneticileri oluşturmaktadır.

Audit Tekniği ve ISO 19011 Eğitimi

Yetkin personel tarafından Ulusal Mevzuata ve ilgili Yönetim Standartlarına göre yapılan Auditler (İç Tetkikler) bir taraftan tetkik edilen işletmenin uyum derecesini ölçerken diğer taraftan sahadaki çalışanlara rol model sergileme fırsatı barındırmaktadır.

YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Kapsamı:

Yangın Güvenlik Sistemlerinin Yönetimi Eğitimi kapsamında
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik,
FM Global Kırmızı Etiket Klavuzu kapsamında devre dışı kalan yangından korunma sistemlerinin yönetim tekniği
NFPA 25, NFPA 72, NFPA 12 ve NFPA 2001 numaralı standartlarda yer alan Yangın Söndürme Tesisatı ile bu tesisata bağlı ekipmanların periyodik test ve kontrol yöntemlerinin
genel prensipleri ile periyotları anlatılmaktadır

Yangın Güvenlik Sistemlerinin Yönetimi Eğitimi’nde ele alınan Yangın Söndürme Tesisatı :
Hidrantlar
Yangın Suyu Tesisatı
Dizel Motorlu Yangın Pompaları
Elektrikli Yangın Pompaları
Yangın Suyu Tankları
Yangın Dolapları ve Hortumları
Köpüklü Sistemler
Post İndikatörler ve Kesici Vanalar
Islak Borulu Sistemler
Kuru Borulu Sistemler
Ön Tepkili Sistemler
İtfaiye Bağlantı Ağızları
Baskın Sistemler
Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri
Karbondioksitli Söndürme Sistemleri
Yangın Algılama Sistemi Dedektörleri

Süre: 8 saat

Hedef Kitle:

Yangın Güvenlik Sistemlerinin Yönetimi Eğitimi’nde hedef kitleyi, İşletme Mühendisleri ve Yöneticileri, Bakım Çalışanları, Mühendisleri ve Yöneticileri , Yatırım Planlama Mühendisleri ve Yöneticileri, Teknik Hizmetler/Site Çalışanları, Mühendisleri ve Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanları ve Yöneticileri, Çevre Mühendisleri ve Yöneticileri, Endüstriyel İtfaiyeciler ve Yöneticileri oluşturmaktadır.

Yangın Suyu Pompa İstasyonu Periyodik Kontrol Eğitimi

Yangın esnasında yangın güvenlik sistemlerinin tasarıma uygun olarak çalışması, İnsan Hayatı, Proses Emniyeti ve Çevre Güvenliği için önem arz etmektedir.
İlgili standartlara uygun olarak tasarlanıp devreye alınan Yangın Söndürme Sistemlerinin çalışmamasından kaynaklanacak sorumluluk, Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik’te İşverene , İşveren Vekiline (Bakım Yöneticisi, İşletme Yöneticisi) ve Bina Yöneticisine verilmiştir

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Eğitimi

ACİL DURUM PLANLAMA VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitim Kapsamı:
Acil Durum Planlama ve Yönetimi Eğitimi’nde, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik ve Binaların Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yer alan
gerekliliklerin hayata geçirilmesi için pratik yöntemler ve iyi uygulama örnekleri anlatılmaktadır.
Bu kapsamda,
Acil Durum Planı Hazırlama,
Tahliye Planı Hazırlama
Acil Durum Müdahale Ekibi Oluşturma
Tatbikat Senaryoları Oluşturma
Tahliye, Anons ve Sayım için Yöntem Belirleme ve Talimat Oluşturma
Acil Durum Müdahale Odası Seçimi ve İletişim Olanakları
işletme şartlarına uygun şekilde görselleştirilerek anlatılmaktadır.

Süre: 8 saat

Hedef Kitle:

Acil Durum Planlama ve Yönetim Eğitimi’nde hedef kitleyi, İşletme Mühendisleri ve Yöneticileri, Bakım Mühendisleri ve Yöneticileri , Yatırım Planlama Mühendisleri ve Yöneticileri, Teknik Hizmetler/Site Mühendisleri ve Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanları ve Yöneticileri, Çevre Mühendisleri ve Yöneticileri, Endüstriyel İtfaiyeciler ve Yöneticileri ,İnsan Kaynakları Uzmanı ve Yöneticileri, Güvenlik Personeli ve Yöneticileri oluşturmaktadır.

Acil Durum Ekip Eğitimi
Yangın Söndürme Ekibi Eğitimi

İŞ İZNİ YÖNETİMİ VE ETİKETLEME KİLİTLEME EĞİTİMİ

Eğitim Kapsamı: https://www.yerliimalat.net/is-izni-egitimi/

İş İzin Eğitimi
Kapalı Kaplara Giriş İzni Eğitimi
Tank Giriş İzni Eğitimi
Etiketleme Kilitleme Eğitimi

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Eğitim Kapsamı: https://www.yerliimalat.net/yuksekte-calisma-egitimi/

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İskelede Güvenli Çalışma Eğitimi