MAKİNE EMNİYETİ ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İstanbul’un yanı başında  Tekirdağ ili Çorlu ,Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede, Velimeşe OSB’de ve çevre illerde (İstanbul’da, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde , Edirne’de) Makine Emniyeti ve Değişim Yönetimi Eğitimi düzenliyoruz.

Eğitim Kapsamı:

Makine Emniyeti ve Değişim Yönetimi Eğitiminde, Üretim Tesisleri, Makineler ve Personel Değişim Yönetim süreci için, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile Amerikan OSHA 1910.119 Proses Güvenliği Standardı temel alınarak hazırlanan Akış Diyagramları ilk bölümde ele alınmaktadır. Bu bölümde karar ve kontrol mekanizmaları ile sürecin nasıl dokümante edilip izleneceği paylaşılmaktadır. Makine Emniyeti ve Değişim Yönetimi eğitiminin ikinci kısmında Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında Üreticilerin ve Kullanıcıların sorumlulukları örneklerle anlatılmaktadır. Eğitimin üçüncü aşamasında Emniyet Aksamları (elektronik ve mekanik güvenlik ekipmanları) incelenmekte ve satın alınmasına karar verilen makinenin-tesisin ilgili yönetmelik ve standart kapsamında Devreye Giriş Öncesi Emniyet Kontrolü örnek çeklistler üzerinden anlatılmaktadır. Makine Emniyeti ve Değişim Yönetimi Eğitiminin kapanış seansında grup çalışması ile detaylı Makine Risk Değerlendirmesi yapılmaktadır.

Süre: 8 saat

Hedef Kitle:

Makine Emniyeti ve Değişim Yönetimi Eğitiminde hedef kitleyi, İşletme Mühendisleri ve Yöneticileri, Bakım Çalışanları, Mühendisleri ve Yöneticileri , Yatırım Planlama Mühendisleri ve Yöneticileri, Teknik Hizmetler/Site Çalışanları, Mühendisleri ve Yöneticileri, İş Güvenliği Uzmanları ve Yöneticileri, Çevre Mühendisleri ve Yöneticileri, Makine Üreticileri, Tasarım Mühendisleri oluşturmaktadır.

Makine Emniyeti Eğitimi
Değişimin Yönetimi Eğitimi

Etkin çalıştırılan Değişim Yönetimi, Proses Güvenliğinin temelini oluşturur.
Tedarik ve uygulama sonrası düzeltme maliyetini ortadan kaldırır.
Katastrofik kazaları önler.
Süreci dokümante ederek izlenebilirlik sağlar

Tesislerde Değişim Yönetimi Akış Şeması
Makine Emniyeti Süreç Akış Şeması