Bütüncül Yaklaşım

Endüstriyel Tesislerin Yangın Güvenliği ihtiyaçlarına bütüncül yaklaşımla çözüm üretiyoruz. Sürecin ilk adımında Yangın Danışmanlığı Hizmeti sunuyoruz. Proje Aşamasında Yangın Tesisatı ve Tahliye Projeleri hazırlıyoruz. Uygulama aşamasına Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Pompa İstasyonu, Acil Kaçış Yönlendirme Tesisatı, Acil Durum Aydınlatma Sistemi, Yangın (Kaçış) Merdiveni, Duman Tahliye Sistemleri, Otomatik Algılama ve Anons Sistemlerini ilgili standartlara ve mevzuata uygun olarak imal ve montaj ediyoruz. Devreye Alma İşlemi sırasında İtfaiye ve Sigorta Denetçilerine eşlik ederek onay sürecinde aktif görev alıyoruz. Güvenle devreye aldığımız projelerde Periyodik Kontrol Hizmeti sunarak, sistemi aktif tutuyoruz.

Yangın Güvenliğinde Bütüncül Çözümleri, İstanbul’un yanıbaşında Tekirdağ ili Çorlu ,Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede, Velimeşe OSB’de ve çevre illerde (İstanbul’da, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde , Edirne’desunmaktayız.

Yangın Söndürme Tesisatı Tasarımı

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, TS EN 12845 , TS ISO 14520, NFPA 13, NFPA 20 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak Yangın Pompa İstasyonu, Islak Borulu Yağmurlama Tesisatı (Sprinkler Tesisatı), Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi, Baskın Sprinkler Sistemi, Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemi, Yangın Dolabı, Yangın Hidrantı, Yangın Merdiveni, Duman Tahliye Sistemleri Tasarım Hizmetini İstanbul, Tekirdağ , Kırklareli ve Edirne’de vermekteyiz.

Yangın Tahliye Projesi Hazırlama

Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin tasarlayarak projelendiriyoruz.

İtfaiye Raporu

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, ruhsat aşamasında veya sonrasında revizyon ihtiyacı sebebiyle alınması gereken İtfaiye Raporu için gereken Mühendislik ve Mimarlık hizmetini sunuyoruz.

Yangın Söndürme Sistemleri Montajı

Projelendirdiğimiz Yangın Pompa İstasyonu, Islak Borulu Yağmurlama Tesisatı (Sprinkler Tesisatı), Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi, Baskın Sprinkler Sistemi, Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemi, Yangın Dolabı, Yangın Hidrantı, Yangın Merdiveni, Duman Tahliye Sistemlerinin İmalat ve Montajını gerçekleştiriyoruz.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Bölgemizde ve çevre illerde (İstanbul’da, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde , Edirne’de) Çorlu ,Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede ve Velimeşe OSB’de Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Hizmetini, uzun yıllara dayanan Endüstriyel Tesislerde Yangın Tesisatı İşletme tecrübesi doğrultusunda sunuyoruz.