İstanbul’un yanıbaşında Tekirdağ ili Çorlu ,Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede, Velimeşe OSB’de ve çevre illerde (İstanbul’da, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde , Edirne’de)  Yangın Söndürme Sistemi İmalat ve Montaj hizmeti vermekteyiz.

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, TS EN 12845 , TS ISO 14520, NFPA 13, NFPA 20 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak Yangın Pompa İstasyonu, Islak Borulu Yağmurlama Tesisatı (Sprinkler Tesisatı), Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi, Baskın Sprinkler Sistemi, Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemi, Yangın Dolabı ve Yangın Hidrantı Mekanik Tesisat İmalat ve Montaj Hizmetini İstanbul, Tekirdağ , Kırklareli ve Edirne’de vermekteyiz.

Yangın Pompaları: Sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması ve % 150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65’inden daha küçük olmaması gerekir.

Hidrant Sistemi: Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilen basınçlı yangın suyu tesisatıdır.

Yangın Dolabı: Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır.

Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemidir.

Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemidir.

Baskın Sprinkler Sistemi: Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve suyun tüm uygulama alanına her noktadan püskürtülmesinin istendiği durumlarda kullanılır. Boru tesisatına açık tip sprinkler bağlanır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama sistemi ile devreye girer. 

Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemidir.

M3332C-A003

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri: Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek ya da suyun zarar vereceği malzeme ve ekipmanların bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde tesis edilir. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilir.