İş Güvenliğinde Yapay Zeka Çözümlerimiz ile İş Kazalarını Ortadan Kaldırabilirsiniz

Sistem Nasıl Çalışır?

Çözüm, projeye özel Makine Öğrenmesi modeli (Machine Learning yazılımı) ile donanımdan (Kamera, Bilgisayar) oluşan görüntü işleme teknolojisidir.

Sistem IP Kamera ve gömülü yapay zeka modülü ile çalışmaktadır. IP kameradan alınan görüntüler Makine Öğrenmesi modeliyle yorumlanarak izleme merkezine rapor edilir.

Tespit edilen uygunsuz durum ve harekete karşılık gelen düzeltici işlemi başlatmak için, alanda sesli/ışıklı uyarı, E-posta/SMS bildirimi ve önleyici işlem tetikleme (açma-kapama) fonksiyonlarından biri veya birkaçı kullanılır.

İstanbul’un yanı başında Tekirdağ ili Çorlu, Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede, Velimeşe OSB’de ve çevre illerde (İstanbul’da, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde, Edirne’de) ihtiyaç duyduğunuz İş Güvenliği Yapay Zeka çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş ve Yangın Kazaları neticesinde Yetişmiş İnsan Gücünün bir bölümü iş hayatından uzak kalmaktadır. Bu kazaların görünür maliyetlerini iş görmemezlik ödeneğinin işverene rücu edilmesi, iş gücü kaybı, maddi ve manevi tazminatlar ile gözetim eksikliği nedeniyle yaşanan yangın hasarları oluşturmaktadır. Diğer taraftan Kutsal İnsan Hayatının zarar görmesi, iş sürekliliğinde yaşanan kesintiler nedeniyle gerçekleşen üretim kayıpları, çalışma barışını bozan motivasyon ve prestij kayıplarının telafisi ve hesabı mümkün olmamaktadır.

İş Güvenliğinde Yapay Zeka Çözümleri ile Gözetim Eksikliğinden kaynaklı riskler ve hareketli makine parçalarına temas riskleri yüksek doğrulukta kontrol altına alınmaktadır.

Giderek artan maliyetler ve yeni otomasyon süreçleri ile takımlar halinde çalışan sayısı azalmakta, Makine ve Kontrol Ünitesi başında ise Tek Başına Çalışan sayısı giderek artmaktadır. Makine ve tesislerde halen tüm risklerin bertaraf edilemediği bir çok operasyon bulunmakta, burada çalışan Operatörlerin Kişisel Koruyucu Donanım kullanımı zorunluğu bulunmaktadır. Tek başına çalışan kişi ise Gözetim Eksikliğinden ötürü  Kişisel Kullanıcı Donanım kullanımından kaçınabilmektedir. Diğer taraftan yaşanacak iş kazası nedeniyle çalışanın haber veremeyecek şekilde yaralanması ve hareketsiz kalması durumunda acil durum iletişimi de gecikmektedir.

Bir diğer iş modelinde Operatör, Makineye İş Parçası bağlamak, işlenen parçayı el ile desteklemek ve bakım yapmak gibi rutin işlemler veya dalgınlık sebebiyle makinenin tehlikeli bölgelerine yaklaşabilmekte, makinenin hareketine devam etmesi durumunda ise çarpma, sıkışma gibi risklere maruz kalmaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım İhlali Tespiti

Görüntü İşleme Nedir?

Görüntü işleme, bilgisayarların görüntüler ve videolardaki nesneleri ve kişileri tanımlamasını ve anlamasını sağlamaya odaklanan bir bilgisayar bilimi alanıdır.

Diğer yapay zeka türleri gibi görüntü işleme de insan yeteneklerini kopyalayan görevleri gerçekleştirmeyi ve otomatikleştirmeyi amaçlar. Bu durumda, görüntü işleme hem insanların görme biçimini hem de gördüklerini anlamlandırma biçimini kopyalamaya çalışır.

Görüntü işleme teknolojisine yönelik pratik uygulamalar yelpazesi, onu birçok modern yeniliğin ve çözümün merkezi bir bileşeni haline getiriyor. Görüntü işleme bulutta veya şirket içinde çalıştırılabilir.

Görüntü İşleme Nasıl Çalışır?

Görüntü işleme uygulamaları, insanlardaki görme sisteminin işleyişini taklit etmek için algılama cihazları, yapay zeka, makine öğrenimi ve derin öğrenmeden gelen girişleri kullanır. Görüntü işleme uygulamaları, büyük miktarlarda görsel veri veya görüntüler üzerinde eğitilen algoritmalarla çalışır. Bu görsel verilerdeki desenleri algılar ve diğer görüntülerin içeriğini belirlemede bu desenleri kullanır.

Görüntü İşleme Özellikleri

Nesne Sınıflandırması

Sistem, bir görüntüdeki nesneleri tanımlanmış bir kategoriye göre sınıflandırır. Örneğin, nesne sınıflandırmasıyla bir bilgisayar, insanları bir fotoğraftaki nesnelerden ayırabilir ve fotoğrafta kaç kişinin göründüğünü belirleyebilir.

Nesne Tanımlaması

Sistem, bir fotoğraf, video veya görüntüdeki belirli bir nesneyi tanımlar. Örneğin, nesne tanımlamayla sistem yalnızca bir fotoğraftaki insanları ayırt etmekle kalmaz, aynı zamanda bu kişilerin kimliklerini veya özelliklerini belirleyebilmek için görünümlerini de analiz edebilir.

Nesne İzleme

Sistem, zaman içinde hareket eden bir nesnenin konumunu işlemek için bir videoyu analiz eder. Örneğin, nesne izleme ile bir park yeri gözetleme kamerası, bir otoparktaki arabaları tespit edebilir ve bu arabaların zaman içindeki konumu ve hareketleri hakkında bilgi sağlayabilir.

Optik Karakter Tanıma

Sistem, görüntülerdeki harfleri ve sayıları tanımlar ve bu metni, diğer bilgisayar uygulamaları tarafından okunabilen veya kullanıcılar tarafından düzenlenebilen makine kodlu metne dönüştürür.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım İhlalini ve Hareketli Makine Parçasına Temas Riskini Görüntü İşleme Teknolojisi ile Kontrol Altına Alabilirsiniz

Tek Başına Çalışmalar, otomasyon süreçleri ile artmakta, akşam ve gece vardiyasında ise Gözetim Eksikliği daha sık karşılaşılmaktadır. Konvansiyonel yöntemde, sık yapılan saha gözetimleri ile  Emniyetsiz Hareketlerin kontrol altına alınması kısmen mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan bu saha turları çalışma süresinin sınırlı bir bölümünde gerçekleştirilmektedir. Geri kalan zamanda ise Gözetim Eksikliği devam etmektedir. Hareketli makine başında çalışan Operatörün uzuvları ise yaralanma riskine maruz kalmaktadır.

Görüntü İşleme Teknolojisi ile Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım İhlalini ve Hareketli Makine Parçasına Temas Riskini kontrol altına alabilirsiniz. Emniyetsiz hareketin tespiti halinde, riskin şiddetine göre alanda sesli ışıklı uyarı verme ,makine hareketini durdurma ve ilgili grupları e-posta ve SMS ile bilgilendirme eylemlerinden biri ya da birkaçı otomatik gerçekleştirilir.

İstanbul’un yanı başında Tekirdağ ili Çorlu, Çerkezköy, Ergene ilçelerinde, Avrupa Serbest Bölgede, Velimeşe OSB’de ve çevre illerde (İstanbul’da, Tekirdağ’da, Kırklareli’nde, Edirne’de) ihtiyaç duyduğunuz İş Güvenliği’nde Görüntü İşleme Teknolojisi çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İnsansız Durum Tespiti

Mutfak Kızartma Alanında Kontrolsüz Yanmanın önüne geçmek için Görüntü İşleme İşleme Teknolojisi ile Aşçı varlığı takip edilmekte, Kızartma Alanının boş bırakılmasına müteakip alanda önce sesli ışıklı uyarı verilmekte , riskin devamı halinde ise gaz hattı kapatılmaktadır.

Yasak Alan İhlali

Yasak Alan olarak tanımlanan Forklift Yolunda Yürüme, Büyük Universal Tezgah ve Robot Operasyon Alanına Girme vb ihlaller Görüntü İşleme Teknolojisi ile tespit edilmekte ve raporlanmakta ayrıca Yasak Operasyon Alanına Giriş durumunda Makine Hareketi durdurulmaktadır.

Hareketli Makine Parçalarına Temas Riski

MAKİNE EMNİYETİNDE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ: İşletme koşulları nedeniyle konvansiyonel yöntemlerle kontrol altına alınamayan Robot, Hidrolik Pres, Dairesel Testere, Döner Silindir, Universal ve CNC Tezgahların hareketli parçalarına insan uzuvlarının temas riskini Makine Emniyeti Yapay Zeka Çözümlerimiz ile yüksek doğrulukta yönetebilirsiniz.